Bc. Veronika Wohnigová

odborný pracovník – terapeut O.T.A.

nácviky sociálních dovedností, pohybové aktivity, muzikohrátky

Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích obor Speciální pedagogika – vychovatelství a již v rámci praxe docházela do Auticentra. Současně jsem vypomáhala jako dobrovolník na různých osvětových akcích organizace. Po dokončení vysoké školy jsem začala v Auticentru pracovat jako odborný pracovník, protože mě práce s klienty s autismem moc baví.

 


Vzdělání:  
2012 - 2015

Speciální pedagogika – vychovatelství na JU v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

2008 – 2012

Gymnázium Český Krumlov

Výcvik:

 • Supervize „Nácvik hry ve dvojici“ pod vedením Mgr. Kláry Doškové (CTA, 2018)
 • Terapeutický pobyt - přímá terapeutická práce O.T.A. pod supervizí s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA, 2018)
 • Terapie O.T.A. pro děti s poruchou autistického spektra (CTA, 2018)
 • Problematika hry u dětí s autismem (CTA, 2018)
 • Raná intervence O.T.A. u batolat (CTA, 2018)
 • Supervize pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. (CTA, 2018)
 • Supervize pod vedením Mgr. Petry Jantošové (CTA, 2015-2017)
 • Včasná intervence poruch autistického spektra dětí raného věku pro omezení negativního dopadu na rodinu a dítě (CTA, 2015-2016)

Kurzy:

 • Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (Masarykova univerzita, 2019)
 • Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy (Pasparta, 2019)
 • Muzikoterapie - cesta k harmonii I. (Asociace CZMTA, 2018)
 • Úvod do preterapie (QUIP, 2018)
 • Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách (Institut vzdělávání APSS ČR, 2017)
 • Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (MAVO, 2017)
 • Tablet jako nástroj v pedagogické praxi (isen, 2016)
 • Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (Národní ústav pro vzdělávání, 2016)
 • Zvládání náročného chování klientů s autismem (Apla Jižní Morava, 2016)
 • Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity (isen, 2016)
 • Využití tabletů na 1. stupni ZŠ, u žáků se SPU a žáků, jejichž mateřským jazykem není čj (isen, 2016)
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS (isen, 2016)
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii (isen, 2016)
 • Volný čas a rozvoj hry u dítěte s poruchou autistického spektra (Apla Praha, 2015)
 • Řeč a problematika komunikace u osob s poruchami autistického spektra (Apla Praha, 2015)
 • Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s pas se zaměřením na výměnné obrázkové systémy (Apla Praha, 2015)
 • Jak porozumět autismu (Apla Praha, 2015)
 • Výtvarné aktivity u dětí s PAS (Pasparta, 2015)
 • Autismus v praxi (Apla Praha, 2015)

Odborné stáže:

 • Problematika sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením (ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., 2018)
 • Seznámení se službou Sociálně terapeutické dílny (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., 2018)

Konference, semináře:

 • Kazuistický seminář pro rodiny dětí, které se účastnily intervenčního programu O.T.A. u dětí s PAS raného věku (CTA, 2018)
 • Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference – pestrá diagnóza, nečernobílá řešení (NAUTIS, z.ú., 2017)
 • Autismus v praxi – Kazuistická konference o službách pro lidi s autismem nejen v ČR (Apla Praha, 2015)
Praxe:  
od 2015

Auticentrum, o.p.s.

Přednášková činnost:

 • „Autismus? To zvládneme…“, přednáška (Jihočeská vědecká knihovna, 2018)
 • Praktická edukace v oblasti péče o osobu s autismem – pilotní projekt financován z dotačního programu "Podpora sociálně zdravotních aktivit" (2018)