Bc. Kamila Wedlová

odborný pracovník – terapeut O.T.A.

socioterapeutická výtvarná a keramická dílna

Vždy jsem měla blízko k dětem a při studiu Speciální pedagogiky jsem se poprvé setkala na praxi s dětmi s autismem. Práce s dětmi s autismem mne natolik zaujala, že jsem do centra docházela i nadále jako dobrovolník. Od roku 2015 jsem začala v Auticentru pracovat natrvalo.

 

 


Vzdělání:

2012 – 2015             Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Speciální pedagogika, studijní obor - Speciální pedagogika – vychovatelství

2008 - 2012              Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, studijní obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výcvik:

 • Supervize „Nácvik hry ve dvojici“ pod vedením Mgr. Kláry Doškové (CTA, 2018)
 • Terapeutický pobyt - přímá terapeutická práce O.T.A. pod supervizí s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA, 2018)
 • Problematika hry u dětí s autismem (CTA, 2018)
 • Raná intervence O.T.A. u batolat (CTA, 2018)
 • Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS – přímá terapeutická práce O.T.A. pod supervizí s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2017)
 • Supervize pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. (CTA, 2018)
 • Supervize pod vedením Mgr. Petry Jantošové (CTA, 2015-2017)
 • Terapeutická metoda O.T.A. –  přímá terapeutická práce s dítětem s PAS pod supervizí (CTA, 2016)

Kurzy:

 • Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb (Zřetel, 2018)
 • Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách (Institut vzdělávání APSS ČR, 2017)
 • Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (MAVO, 2017)
 • Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (Národní ústav pro vzdělávání, 2016)
 • Video modeling - možnosti využití videa pro rozvoj dovedností dětí s poruchou autistického spektra (NAUTIS, 2016)
 • Základy keramických technik (Keramické studio Jarmily Tyrnerové, 2016)
 • Výtvarné aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (Pasparta, 2016)
 • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem (NAUTIS, 2016)
 • Zvládání náročného chování klientů s autismem (APLA Jižní Morava, 2016)
 • Obrazy v pískovišti I (Veronika Galusová – psychologické poradenství pro dospělé, děti a mládež, 2016)
 • Dítě s PAS ve třídě (Pasparta, 2015)
 • Básničky a písničky pro děti s PAS (Pasparta, 2015)

Konference, semináře:

 • Kazuistický seminář pro rodiny dětí, které se účastnily intervenčního programu O.T.A. u dětí s PAS raného věku (CTA, 2018)
 • Seminář „Jak léčí a učí přírodní zahrada“ (Krajský úřad Jčk, 2018)
 • Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference – pestrá diagnóza, nečernobílá řešení (NAUTIS, 2017)

Odborné stáže:

 • Seznámení se s prací v přírodní zahradě  v Domově Libnič a CSS Empatie (2019) 
 • Seznámení se sociálními službami Domov Kamélie Křižanov (2018)
 • Problematika sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením (ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., 2018)
 • Seznámení se službou Sociálně terapeutické dílny (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., 2018)

Praxe:

od 2015         Auticentrum, o.p.s.

Přednášková činnost:

 • „Autismus? To zvládneme…“, přednáška (Jihočeská vědecká knihovna, 2018)