Projekty 2018

Venkovní hřiště v Auticentru

Venkovní hřiště v Auticentru bylo díky poskytnuté mimořádné dotaci úspěšně vybudováno. Byl zakoupen kolotoč s minikruhem a fitness zařízení na procvičování chůze. Klienti s PAS tak mají možnost vykonávat pohybovou činnost přímo na zahradě v Auticentru, protože většina z nich není schopna vykonávat tuto činnost na veřejnosti, mají potíže s orientací v prostoru, s motorikou, nerozumí slovním pokynům, bojí se cizích lidí, hluku, sebepoškozují se, či napadají ostatní.

Rekondiční pohybové aktivity dětí a dospělých s autismem

Rekondiční pohybové aktivity probíhají pod vedením odborného pracovníka Auticentra vždy 1x týdně v měsících červen až září. Na pohybových aktivitách se klientům věnují proškolení asistenti, kteří jim aktivity zajišťují podle jejich individuálních potřeb a zájmů. Aktivity probíhají v Auticentru (k dispozici je trampolína, basketbalový koš, míče, speciální tříkolky), ve fitness Loděnice, v Hopsáriu (trampolíny, prolézačky), v Lezeckém centru Lanovka, na plovárně nebo ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké.

Praktická edukace v oblasti péče o osobu s autismem

V rámci projektu je realizováno 5 workshopů pro osoby pečující o osobu s autismem zaměřených na videomodeling. Pod vedením odborného pracovníka Auticentra se pečující osoby seznámí s tím, jak využít video pro rozvoj dovedností u svého dítěte s autismem v oblasti sociální interakce a komunikace (pozdravení, prosba o pomoc, rozhovor), rozvoj hry kolektivní a pohybové hry, sebeobslužné a praktické dovednosti (mytí rukou, oblékání, příprava svačiny, pracovní postupy).

Stránky