Konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe"

Dalším upozorněním na problematiku vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra byla konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe", která proběhla dne 12.10.2017 na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, a kterou pořádala  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a dalšími organizacemi. Pozvánku na akci najdete zde.


Příspěvky přednášejících se týkaly možností inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, včetně žáků s poruchou autistického spektra. Otázka inkluze je v současné době velmi aktuální a týká se převážné většiny klientů Auticentra, o.p.s. 

Na konferenci vystoupil s příspěvkem o modelu inkluze v USA pan David Norman Ellis, Ph.D. z University of South Alabama USA. Pan doktor projevil zájem navštívit osobně Auticentrum, o.p.s., kde se seznámil se službami, které jsou pro osoby s autismem v rámci sociálních služeb nabízeny. V rámci konference seznamovala pracovnice Auticentrum, o.p.s. veřejnost s činností a službami naší organizace.

 

Štěstí s překážkou - ročník 2017

Na této každoroční kulturní osvětové akci se letos v září poprvé představily Auticentrum o.p.s. a spolek Autisté jihu. Akce se opět konala na náměstí Přemysla Otakara II. a veřejně se na ní mluvilo o životě rodin pečujících o osoby s handicapem.

V rámci osvěty sexuality lidí s postižením promluvila na akci paní Gebeltová, která vede ve spolku Autisté jihu sexuologickou poradnu. Na pódiu proběhl na toto téma rozhovor s paní Čarvašovou.

Číst dál ...

Poděkování Lize Krassner

Děkujeme Lize Krassner z Kalifornie, která nám věnovala do Auticentra flétničky. Moc nás těší, že film Through the heart of tango věnovaný problematice autismu sklízí úspěchy na mezinárodních festivalech. Stejný úspěch má i film Autism and Arts at the Auticenter, na jehož vzniku se Liza podílela při návštěvě v České republice v roce 2016, tento dokument o Auticentru sklidil mezinárodní úspěch na Long Beach Indie International Film, Media and Music Festival v Kalifornii.

Štěstí s překážkou 2017

Vážení a milí rodiče, naši příznivci a přátelé lidí s autismem,

neděli 17. 9. 2017 od 13:00 hod  se Auticentrum, o.p.s. bude prezentovat na náměstí Přemysla Otakara II. na veletrhu neziskových organizací s názvem "Štěstí s překážkou".

Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat.

Stránky