Poděkování

Děkujeme firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. za dar na vybavení dětského hřiště ve výši 14 505 kč., který věnovala Auticentrum, o.p.s .

 

Stránky