Prázdninové aktivity v Auticentru

Prázdniny jsou v plném proudu! Bohužel toto období je pro většinu našich klientů velmi náročné, neboť během prázdnin se jim naprosto změní denní režim a rodina se ocitá pod větším tlakem z celodenní péče než během školního roku.

Proto jsme se rozhodli vyjít našim klientům vstříc a připravili pro ně v Auticentru na prázdniny celkem 6 ucelených týdenních programů podobných příměstským táborům( termíny táborů). Jelikož se při nich potkají klienti různého věku a odlišné míry poruchy autistického spektra, není to mnohdy, pro personál ani klienty samotné, jednoduché.

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. výlety, procházky, bojové hry, kino, pohybové aktivity, výtvarné činnosti a mnoho dalších. Asistenti, kteří nám s týdenními programy pomáhají, mají vždy každý na starost jednoho klienta. V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.

Číst dál ....

Malířka a ilustrátorka

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám osob s autismem. Vizuální podpora usnadňuje lidem s autismem  zvládat snadněji a samostatněji strukturu času, prostoru a jednotlivých činností. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí a rozvíjí komunikační dovednosti. Při práci s klienty využíváme vizuální podporu předmětovou, fotografie, psané slovo, procesuální schémata, komunikační karty, piktogramy, obrázky (komunikace, písničky, básničky).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky pro naše klienty maluje Mirka Tomečková, jejíž jednoduchá kresebná linka je pro klienty s autismem dobře čitelná a pochopitelná.

Paní Tomečková svými obrázky obohatila již několik knih:

  • POPOVA, E. Rim-enigmoj. 2009. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-07-0.
  • ZNEBEJÁNKOVÁ, S. Micka a Rex. 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 78-80-244-3347-9.
  • ČAPEK, K. R.U.R. Rossumaj universalaj robotoj. 3. vydání. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-47-6. 
  • VÁŇA, E. Veršování pana Váni. 2013. Epika. ISBN 978-80-87435-40-3.

Pro vizuální podporu klienta s autismem vytváříme také obrázky a procesuální schémata v programu Boardmaker. Rodičům doporučujeme využívat vizuální podporu u svých dětí také v domácím prostředí.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi pro vás namalujeme nebo zhotovíme procesuální schéma, obrázky podle potřeb Vašeho dítěte. Cena služby viz Ceník služeb - Fakultativní služby.

Kontakt: email: auticentrum@centrum.cz.

Konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

"Nastavme  jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS" bude téma konference pořádané pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku, paní Ing. Radky Maxové, dne 19. června 2018 od 9.30 hod. v budově  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

O tom, jak se změní život po narození dítěte s autismem, bude na konferenci hovořit ředitelka Auticentra, paní Mgr. Milena Urbanová. Dalšími přednášejícími budou zástupci jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády ČR, Veřejného ochránce práv a odborníci zabývající se problematikou autismu.

Bližší informace včetně registrace naleznete v pozvánce.

Stránky