Malířka a ilustrátorka

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám osob s autismem. Vizuální podpora usnadňuje lidem s autismem  zvládat snadněji a samostatněji strukturu času, prostoru a jednotlivých činností. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí a rozvíjí komunikační dovednosti. Při práci s klienty využíváme vizuální podporu předmětovou, fotografie, psané slovo, procesuální schémata, komunikační karty, piktogramy, obrázky (komunikace, písničky, básničky).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky pro naše klienty maluje Mirka Tomečková, jejíž jednoduchá kresebná linka je pro klienty s autismem dobře čitelná a pochopitelná.

Paní Tomečková svými obrázky obohatila již několik knih:

  • POPOVA, E. Rim-enigmoj. 2009. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-07-0.
  • ZNEBEJÁNKOVÁ, S. Micka a Rex. 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 78-80-244-3347-9.
  • ČAPEK, K. R.U.R. Rossumaj universalaj robotoj. 3. vydání. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-47-6. 
  • VÁŇA, E. Veršování pana Váni. 2013. Epika. ISBN 978-80-87435-40-3.

Pro vizuální podporu klienta s autismem vytváříme také obrázky a procesuální schémata v programu Boardmaker. Rodičům doporučujeme využívat vizuální podporu u svých dětí také v domácím prostředí.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi pro vás namalujeme nebo zhotovíme procesuální schéma, obrázky podle potřeb Vašeho dítěte. Cena služby viz Ceník služeb - Fakultativní služby.

Kontakt: email: auticentrum@centrum.cz.

Konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

"Nastavme  jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS" bude téma konference pořádané pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku, paní Ing. Radky Maxové, dne 19. června 2018 od 9.30 hod. v budově  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

O tom, jak se změní život po narození dítěte s autismem, bude na konferenci hovořit ředitelka Auticentra, paní Mgr. Milena Urbanová. Dalšími přednášejícími budou zástupci jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády ČR, Veřejného ochránce práv a odborníci zabývající se problematikou autismu.

Bližší informace včetně registrace naleznete v pozvánce.

Návštěva v Chelčickém domově sv. Linharta

Konečně jsme se vydali na dlouho očekávanou pracovní návštěvu do Chelčického domova sv. Linharta. Čekalo nás velmi milé přijetí.

Při návštěvě sociálně terapeutických dílen jsme měli možnost vyměnit si pracovní zkušenosti,  účastnili jsme se pracovních činností v keramické dílně, v dílně s potravinovými produkty ze zahrady a edukační skupiny spojené s muzikoterapií a aromaterapií.

Paní ředitelka, Mgr. Klára Kavanová Mušková, nás provedla krásnou přírodní zahradou, kde jsme načerpali dostatek energie  i na krátkou procházku Na Lázeň s pracovníky a klienty Chelčického domova.

Stáž jsme si velmi užili, přivezli jsme si  zpět inspiraci a nové nápady pro naši další práci.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci smiley

Rozšiřování nabídky aktivit pro klienty

Jedním z našich cílů je rozšiřování nabídky aktivit pro klienty, a proto absolvují v Auticentru v letošním roce naši odborní pracovníci navazující akreditovatný kurz pod názvem "Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem", který je zaměřen na rozvoj hry, komunikace a kooperace ve dvojici a čtveřici dětí s poruchou autistického spektra.

Číst dál ....

Brigáda

Milí přátelé lidí s autismem, 

pokud byste nám chtěli pomoci nebo znáte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl pomáhat druhým, můžete se stát součástí týmu, pro který není autismus "AUT".enlightened

Hledáme asistenty, kteří by se pod vedením odborného pracovníka věnovali klientům s autismem při pohybových a volnočasových aktivitách, pomáhali by jim při sebeobsluze a při kontaktu s okolím. Pokud jste kreativní, můžete se sami aktivně podílet na přípravě a organizaci různých aktivit smiley.

 

S našimi klienty není žádný den stejný, přijďte a uvidíte sami smiley.

Zkušenosti s prací s osobami s autismem nejsou podmínkou. Vše potřebné vás rádi naučíme smiley. Jednalo by se o pravidelnou brigádu (DPP) podle předem dohodnutého rozvrhu a podmínek. 

Rádi vám poskytneme více informací na tel. číslech 606 046 118 nebo 720 955 180, e-mail: auticentrum@centrum.cz, facebook: https://www.facebook.com/auticentrum

Přidejte se k nám a buďte součástí týmu, pro který není autismus "AUT" enlightened

Těšíme se na vás smiley

Stránky