Nové termíny odlehčovacích víkendů

Od letošního září rozšiřujeme termíny odlehčovacích víkendů v Auticentru na dva víkendy v měsíci.

Rodinám a jednotlivcům pečujícím o osobu s autismem tak umožníme nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí. Dočasné převzetí péče o dítě probíhá v akceptujícím a bezpečném prostředí pod vedením odborníků.

Aktuální termíny naleznete zde.

Jaké bylo léto v Auticentru?

Během letošních prázdnin jsme uspořádali 6 celotýdenních příměstských táborů pro klienty s autismem (termíny táborů), díky nimž si mohli rodiče o prázdninách odpočinout od každodenní náročné péče. Dětem s autismem tak byl částečně nahrazen režim, který mají během školního roku, a který mnohé z nich vyžadují.

Pro klienty byl na každý příměstský tábor připraven zajímavý program, který dopředu znali a těšili se na něj.

Oblíbenou aktivitou byli výlety, kino, pohybovky, výtvarné činnosti, muzikohrátky, ale i nezbytná výroba zážitkových deníků.

Příměstské tábory

Více fotek najdete na našem facebooku.

Budeme se těšit opět příští rok!

Prázdninové aktivity v Auticentru

Prázdniny jsou v plném proudu! Bohužel toto období je pro většinu našich klientů velmi náročné, neboť během prázdnin se jim naprosto změní denní režim a rodina se ocitá pod větším tlakem z celodenní péče než během školního roku.

Proto jsme se rozhodli vyjít našim klientům vstříc a připravili pro ně v Auticentru na prázdniny celkem 6 ucelených týdenních programů podobných příměstským táborům( termíny táborů). Jelikož se při nich potkají klienti různého věku a odlišné míry poruchy autistického spektra, není to mnohdy, pro personál ani klienty samotné, jednoduché.

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. výlety, procházky, bojové hry, kino, pohybové aktivity, výtvarné činnosti a mnoho dalších. Asistenti, kteří nám s týdenními programy pomáhají, mají vždy každý na starost jednoho klienta. V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.

Číst dál ....

Stránky