Děti úplňku

Když se výchova změní v boj o život

Osmistránkové téma Petra Třešňáka v časopise Reflex o dětech s autismem a těžkou poruchou chování. Petr Třešňák ví o čem píše, protože vychovává dceru s touto diagnózou.

Originální článek je k přečtení zde.

Petr Třešňák, Respekt 27. leden - 2. únor 2014

Není jich mnoho, ale přibývají rozbíjejí si hlavu o zeď nebo se tlučou pěstmi do tváře. Házejí věcmi kolem sebe, proskakuji okny, vrhají se pod kola aut, koušou a křičí. Děti s těžkým autismem a nezvladatelným chováním rozvracejí rodiny i veřejné instituce. Neumíme jim pomoci, společnost na ně není ani trochu připravená. Vím, o čem mluvím. Má dcera je jedním z nich.

Dorotka, základní škola Zahrádka • Zdroj: Milan Jaroš.

Ještě před pár lety by mě takový zvuk neprobudil. Nepříliš výrazné plácnuti za zdí vedlejšího pokoje. V nočním tichu není o moc hlasitější než vrčení lednice nebo tikání hodin, na moji nervovou soustavu ale už nějaký čas funguje jako rozbuška. Dech se zrychluje, krev mi tepe ve spáncích. Spánek je rázem pryč, oči zírají do tmy. Probuzená mysl napjatě čeká, jestli se zvuk vrátí.

Zatím je ticho. Jedna moje část se zoufale modlí, ať už další plácnutí nepřijde, ta skeptičtější tomu předem moc nevěří a raději počítá. Budík ukazuje tři hodiny ráno, spal jsem tedy necelé čtyři hodiny. To by mohlo stačit, abych zítra dokázal nějak fungovat. Za pár dní už to bude horší. Ozve se další plácnutí, spíš rána, tvrdší a hlasitější. Už to nepůjde zastavit. Hluk sílí. Rachot převrácené židle. Duté nárazy do futra dveří. Kopání do topení. Pád těla na zem a bouchám dlaní o podlahu. Po chvíli se přidá pronikavý řev. Dorotčin záchvat začíná.

Poděkování GE Money Bank

Rádi bychom poděkovali společnosti GE Money Bank, která nám věnovala v rámci "Programu podpory potřebným" finanční dar v hodnotě 34.305,- Kč.

Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

Přišla už pošta?

Auticentrum, o.p.s. - nácviky sociálních dovedností

Skupina dětí s autismem se v rámci nácviků sociálních dovedností zapojila do projektu „Přišla už pošta?“. Tento projekt pořádá Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

Muzikoterapie pro děti a dospělé s autismem

V roce 2015 podpořila společnost GE Money Bank v rámci "Programu podpory potřebným" naši sociálně aktivizační službu, konkrétně muzikoterapii, finančním darem v hodnotě 34.305,- Kč. Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii, individuální i skupinovou a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

Poděkování GE Money

Stránky