Přišla už pošta?

Auticentrum, o.p.s. - nácviky sociálních dovedností

Skupina dětí s autismem se v rámci nácviků sociálních dovedností zapojila do projektu „Přišla už pošta?“. Tento projekt pořádá Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

Muzikoterapie pro děti a dospělé s autismem

V roce 2015 podpořila společnost GE Money Bank v rámci "Programu podpory potřebným" naši sociálně aktivizační službu, konkrétně muzikoterapii, finančním darem v hodnotě 34.305,- Kč. Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii, individuální i skupinovou a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

Poděkování GE Money

Harmonizační lůžko

Prvně se děti s autismem setkaly s harmonizačním lůžkem na letním táboře na Bukové. Po pozitivních reakcích jsme se rozhodli toto lůžko do Auticentra pořídit a umístili jej v malé samostatné místnosti. Toto dřevěné lůžko je opatřeno po obou stranách speciálními 45-ti strunami, na které postupně v rámci muzikoterapie hraje muzikoterapeutka Mgr. Dana Pšeničková různé harmonizující tóny a melodie.

Stránky