Adventní trhy s JCI South Bohemia

Díky "šéfkuchaři" panu Miroslavovi Rysovi, jeho manželce Majce, dalším členům JCI South Bohemia a všem ostatním, kteří si zakoupili na Adventních trzích v Budějovicích u nás ve stánku polévku, punč a vánoční výrobky, se podařilo přispět do sbírky na automobil pro klienty s autismem celkovou částkou ve výši 46.213,- Kč.

Jelikož sbírka na automobil stále běží, uvítáme jakýkoliv příspěvek zaslaný na transparentní sbírkový účet č. 223830888/0600 uvedený na této webové stránce. 

Potřebujeme nové auto, pomůžete?

Pomáháme lidem s autismem již bezmála čtyři roky. Za tu dobu služeb centra využilo více než sto klientů, kteří se za pomoci odborníků, asistentů a dobrovolníků učí komunikovat a fungovat v běžném životě. V jejich práci jim pomáhá kromě speciálních pomůcek také automobil

Ten současný, který má za sebou více jak dvacet let provozu, již bohužel dosluhuje.

Automobil nutně potřebujeme pro zajištění odlehčovacích pobytů, kdy se snažíme klienty brát co nejvíce do běžného prostředí. Na různé výlety, procházky, ale i sportovní a kulturní aktivity.


Pokud jedete někam s klientem s autismem, je to velice náročné. Někteří klienti nezvládají autobus s cizími lidmi, jiní se v půlce cesty rozmyslí a chtějí zpět, pro některé je třeba mít s sebou převlečení a další pomůcky. A pokud jdete pěšky s více klienty najednou, umíte si asi představit, že to není jen tak. Proto je pro nás automobil naprosto nezbytnou věcí.

Uvítáme jakýkoli finanční příspěvek na nákup nového automobilu, přispět můžete na náš transparentní sbírkový účet č. 223830888 / 0600.

Za podporu Auticentra velice děkujeme panu Františku Gaierovi ze společnosti Autodoprava Gaier Prachatice.

Představujeme Metodu O.T.A. v Auticentru

"Jak můžeme pomoci dítěti, u kterého je vysloveno podezření na autismus nebo již tuto diagnózu má?"

Rodič malého dítěte, kterému pediatr z důvodu podezření na poruchu autistického spektra  doporučil obrátit se na odborníky, nemá v současné době mnoho  na výběr. Terapeuti pro děti s autismem chybí a kvalitních služeb je jak šafránu ...

V Auticentru pracujeme s malými dětmi prostřednictvím metody O.T.A. (Open Therapy of Autism), kterou kombinujeme s dalšími metodami práce opřenými o důkazy v praxi (evidence based practice).

Jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou usilujeme, je zapojení celé rodiny do práce s dítětem s autismem. Zdánlivě jednoduché dovednosti jako např. sdílená radost, oční kontakt, ukazování, komunikace, sdílená pozornost s další osobou a rozpoznání a pochopení emocí, jak svých, tak druhých, které dítě s autismem nezvládá, se může naučit pomocí speciálních metod práce.

Pokud u dítěte s autismem nedojde k včasné intervenci, prohlubuje se frustrace dítěte z neschopnosti domluvit se, sdělit své potřeby, to, jak se cítí a neporozumění světu kolem sebe. Afekty, agrese vůči sobě a ostatním se tak mohou prohlubovat.

Pracovníci Auticentra usilují o to, aby dovednosti získané v rámci terapie dokázalo dítě s autismem a jeho rodina přenést i do domácího prostředí, školy a jinam, kde tráví svůj volný čas.

Leták Veřejné ochránkyně práv určený rodičům dětí s PAS

Leták první pomoci Autismus

Leták má být "PRVNÍ POMOCÍ" rodičům dětí s PAS při zorietnování se v této problematice a spleti úřadů a organizací.

Leták připravovali právníci z úřadu veřejné ochránkyně práv neboli ombudsmanky. V rámci spolupráce byly při tvorbě letáku osloveni i odborníci z různých oblastí. Leták připomínkovali také členové Poradního orgánu ombudsmanky, mimo jiné i paní Mgr. Milena Urbanová. Pokud by rodiče měli jakékoliv dotazy či něčemu nerozuměli, je možné kontaktovat veřejnou ochránkyni práv viz www.ochrance.cz/kontakty/, kde je uveden také kontakt na právní sekci, která leták zpracovávala.Pozornost leták věnuje screeningu na PAS, rané péči, vzdělávání, šikaně, volnočasovým aktivitám, sociálním službám, průkazům ZTP, invalidním důchoům, zdravotním službám, zaměstnání, možnostem jak se bránit proti porušování práv osob s autismem.

Leták pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra si můžete přečíst zde.

Stránky