Náš tým

Mgr. Milena Urbanová

ředitelka

e-mail: urbanova@auticentrum.cz

tel.: 777 328 211

Jitka Svátková

zástupce ředitelky, organizační a ekonomický pracovník

e-mail: svatkova@auticentrum.cz

tel.: 606 046 118

Mgr. Bc. Jana Mackovičová

vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník

e-mail: mackovicova@auticentrum.cz

tel.: 720 955 180

Více o mně...

Ludmila Gebeltová

pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka, terapeut O.T.A., práce s iPadem, nácviky sociálních dovedností, pohybové aktivity, poradna sexuality

e-mail: gebeltova@auticentrum.cz

tel.: 775 566 081

Více o mně ...

Bc. Veronika Wohnigová

odborný pracovník – terapeut O.T.A, nácviky sociálních dovedností, pohybové aktivity, muzikohrátky

e-mail: wohnigova@auticentrum.cz

tel.: 775 566 081

Více o mně ...

Bc. Kamila Wedlová

odborný pracovník – terapeut O.T.A., socioterapeutická výtvarná a keramická dílna

e-mail: wedlova@auticentrum.cz

tel.: 775 566 081

Více o mně ...

Bc. Hana Hubáčková

odborný pracovník – nácviky sociálních dovedností, administrativní a organizační pracovník

e-mail: hubackova@auticentrum.cz

tel.: 702 160 736

Více o mně ...

Bc. Klára Paukovičová

odborný pracovník – nácviky sociálních dovedností, pohybové aktivity, muzikohrátky, práce s iPadem, sociální pracovník a koordinátor odlehčovacích pobytů

e-mail: paukovicova@auticentrum.cz

tel.: 775 566 081

Více o mně ...

 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (externisté)

Bc. Magdaléna Nová

Logopedická prevence - komunikační dovednosti

 

Ondřej Cihelník

Sociálně terapeutická pracovní dílna

 

Vít Pšenička

Sociálně terapeutická pracovní dílna

 

Mgr. Dana Pšeničková

Muzikoterapie - harmonizační lůžko

Mgr. Petra Gregorová

Speciální pedagog

 


Asistenti v rámci sociálně aktivizačních služeb a odlehčovacích pobytů (externisté)

Na uvedených sociálních službách se podílí 32 speciálně vyškolených asistentů.