Mgr. Bc. Jana Mackovičová

vedoucí sociálních služeb

sociální pracovník

Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích obor Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. S klienty s autismem jsem pracovala již v Centrum Bazalka, o.p.s. a po dokončení studia na vysoké škole jsem nastoupila do Auticentrum o.p.s. jako sociální pracovník.  Pomoc rodinám s dětmi s autismem je velmi potřebná a jsem ráda, že mohu být součástí týmu, který dětem s autismem pomáhá.

 


Vzdělání:  
2015 – 2017

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Navazující dvouleté magisterské kombinované studium)

2012 - 2015

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bakalářské kombinované studium)

2006 – 2009

Vysoká škola evropských a regionálních studií, Č. Budějovice, obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě (Bakalářské kombinované studium)

1996-1997 

Státní jazyková škola v Českých Budějovicích, Intenzivní studium NJ; státní Všeobecná jazyková zkouška

1994 – 1995

Volkshochschule in Salzburg, studium NJ; (zkouška Zertifikat Deutsch als Fremdsprache)

1989 – 1993 Maturita (SPŠM Kroměříž)

Praxe v sociální oblasti při studiu:

2012 – 2017

 • Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice                     
 • CSS Emausy s.r.o.
 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Krteček
 • DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole, pracoviště dětský domov se školou  Šindlovy Dvory

Kurzy:

 • Sociální služby 2018 – aktuality, výklad zákona a příklady z praxe (VCČR, 2018)
 • Úvod do preterapie (QUIP, 2018)
 • Problematika hry u dětí s autismem (CTA, 2018)
 • Řízení projektů (NRZP ČR, 2018)
 • Osobní dokumentace v sociálních službách (Quip, 2018)
 • Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality (APSS ČR, 2018)
 • Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2017)
 • Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem akreditace (NAUTIS, 2017)
 • Video modeling – možnosti využití videa pro rozvoj dovedností dětí s poruchou autistického spektra (NAUTIS, 2017)
 • Úvod do zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi, jednání se zájemcem a Smlouvy v sociálních službách akreditace (M.H.S., 2017)
 • Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (MAVO, 2017)
 • Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích (PPŽIVĚ, 2017)
 • Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 (Petr Eisner, DiS., 2017)
 • Nástavbový kurz Bazální stimulace® (IBS, 2016)
 • Základní kurz Bazální stimulace® (IBS, 2016)
 • Pravidla šetrné sebeobrany (APPRCH, 2015)
 • International week of social work (ZSF JU, 2013)
 • Psychologie jednoletá (TUTOR, 2012)

Odborné stáže:

 • Seznámení se sociálními službami Domov Kamélie Křižanov (2018)
 • Problematika sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením (ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., 2018)
 • Raná intervence O.T.A. u batolat (CTA, 2018)
 • Seznámení se službou Sociálně terapeutické dílny (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., 2018)

Konference, semináře:

 • II. konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb (MPSV, 2018)
 • Seminář „Jak léčí a učí přírodní zahrada“ (Krajský úřad Jčk, 2018)
 • Konference o rozvoji sociálních služeb (MPSV, 2018)
 • Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference – pestrá diagnóza, nečernobílá řešení (NAUTIS, 2017)
 • Inkluzivní vzdělávání v souvislosti zdravotního postižení – příklady dobré praxe (NRZP ČR, 2017)
Praxe:
od 2017

Auticentrum, o.p.s.

2015 – 2017 

Centrum Bazalka, o.p.s.

1996 – 2014

Praxe v komerční oblasti (obchodní činnost, právní služby)

1995 - 1996

Osobní asistent dítěte s těžkým tělesným a hlubokým mentálním postižením v rodině (Norimberk, Německo)