Bc. Kristýna Kapriová, DiS

odborný pracovník – nácviky sociálních dovedností

S lidmi s poruchou autistického spektra jsem se setkala díky odborné praxi v rámci svého studia na vysoké škole. Měla jsem možnost absolvovat desetidenní pobyt, kde jsem zjistila, že práce s těmito lidmi je zajímavá a naplňující. Jako student jsem začala docházet do Auticentra na odlehčovací pobyty, v rámci kterých jsem načerpala mnoho zkušeností. Jsem moc ráda, že mohu pracovat v Auticentru  a pomáhat lidem s autismem.

 


Vzdělání:  
2015 – 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, obor: Speciální pedagogika – vychovatelství, bakalářské studium

2012 - 2015

Vyšší odborná škola sociální Prachatice, obor: sociální práce a sociální pedagogika

2008 – 2012

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o., obor: veřejnoprávní ochrana

Praxe v sociální oblasti:

 • Terapeutická metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje – teoretická část (CTA, 2019)

Odborné stáže

 • Seznámení se s prací v přírodní zahradě  v Domově Libnič a CSS Empatie (2019)

Výcvikové kurzy

 • Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS (CTA, 2019)

Kurzy:

 • Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe (FREYA, 2019)
 • Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (MUNI, 2019)
 • Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ (CTA, 2019)
 • Sandtray: základní kurz práce s herním pískovištěm (b-cretive, 2018)

Praxe při studiu:

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú (2018)
 • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže (2017)
 • Dětské centrum Pomněnka (2017)
 • APLA Jižní Čechy, z. ú. (2016)
 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú (2016)
 • Centrum Bazalka, o.p.s., České Budějovice – sociální služby (2016)
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry(2014)
 • Probační a mediační služba(2014)
 • Denní stacionář Empatie(2013)

Dobrovolnická činnost::

 • Program 5P v Českých Budějovicích při organizaci Temperi (2016)
Praxe:
od 2018

Auticentrum, o.p.s.