Bc. Hana Hubáčková

odborný pracovník – nácviky sociálních dovedností

administrativní a organizační pracovník

Od roku 2016 do roku 2018 jsem pracovala jako asistentka pedagoga v ZŠ speciální v Černovicích u Tábora. Zde jsem si poprvé vyzkoušela práci s dětmi s PAS. K práci v této oblasti mne přivedlo nejen studium na ZSF JČU v Českých Budějovicích - obor Speciální pedagogika – vychovatelství, ale i vlastní zkušenost, kterou jsem získala díky bývalému zaměstnání mé maminky, která pracovala v Domově pro osoby se zdravotním postižením.

 


Vzdělání:  
2014 – 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Speciální pedagogika - vychovatelství
2009 - 2013 VOŠ sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, obor Pedagogické lyceum (maturita)
Praxe:  
od 2018 Auticentrum, o.p.s.
2016 – 2018 Asistentka pedagoga v ZŠ Speciální v Černovicích
2015 Ošetřovatelka v Domově Kopretina v Černovicích na zdravotním oddělení
2013 Praxe v rámci studia na SPgŠ v Mateřské škole Jana Opletala v Českých Budějovicích
  Dobrovolník při organizaci sportovních akcí – Pohár rozhlasu
2012 Praxe v rámci studia na SPgŠ v Mateřské škole Jana Opletala v Českých Budějovicích
2010 Dobrovolník při organizaci sportovních her ve Zdíkově při Domově pro osoby se zdravotním postižením - Sociální pohoda, o.p.s. Javorník

Kurzy:

  • Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2018)
  • Základní kurz Bazální stimulace® (IBS, 2018)
  • Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti s pomocí technologií (iSen, 2018)

Konference, semináře:

  • Seminář „Jak léčí a učí přírodní zahrada“ (Krajský úřad Jčk, 2018)