Ludmila Gebeltová

pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka

terapeut O.T.A., práce s iPadem, nácviky sociálních dovedností, pohybové aktivity

poradna sexuality

K práci terapeutky mě přivedl život, protože sama jsem maminkou dospívajícího chlapce s autismem.  Od roku 2014 jsem spolupracovala s organizací Autisté jihu, spolek a v průběhu této spolupráce jsem se odborně vzdělávala, abych se práci s dětmi s autismem mohla věnovat naplno v Auticentru, již jako terapeut. Věřím, že komplexní a cílenou prací lze pomoci nejen dítěti s PAS, ale celému rodinnému systému.


Vzdělání:  
2017

Studium pro asistenty pedagoga (VŠERS, z.ú.)

2015

Kurz pro pracovníka v sociálních službách (Úřad práce České Budějovice)

1999

Maturita (ISŠ cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice)

Výcvik:

 • Supervize „Nácvik hry ve dvojici“ pod vedením Mgr. Kláry Doškové (CTA, 2018)
 • Letní terapeutický pobyt - přímá terapeutická práce O.T.A. pod supervizí s dětmi s poruchou autistického spektra (CTA, 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA, 2018)
 • Problematika hry u dětí s autismem (CTA, 2018)
 • Raná intervence O.T.A. u batolat (CTA, 2018)
 • Supervize pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. (CTA, 2018)
 • Supervize pod vedením Mgr. Petry Jantošové (CTA, 2015-2017)
 • Včasná intervence poruch autistického spektra dětí raného věku pro omezení negativního dopadu na rodinu a dítě (CTA, 2015-2016)
 • Terapie O.T.A. – Pro děti s poruchou autistického spektra – školení v metodě O.T.A. (CTA, 2016 )
 • Absolvování terapeutické práce metodou O.T.A. s dítětem s PAS – intenzivní terapie pod supervizí (CTA, 2016)

Kurzy:

 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace (NAUTIS, 2018)
 • Video modeling – možnosti využití videa pro rozvoj dovedností dětí s poruchou autistického spektra (NAUTIS, 2017)
 • Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách (Institut vzdělávání APSS ČR, 2017)
 • Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (MAVO, 2017)
 • Sexualita a vztahy lidí s postižením (Petr Eisner Dis., 2017)
 • Zvládání náročného chování klientů s autismem (Apla Jižní Morava, 2016)
 • Podpora klientů s poruchou autistického spektra (PAS) I. – začátečníci (Apla Jižní Morava, 2016)
 • Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (Národní ústav pro vzdělávání, 2016)
 • Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity (iSen, 2016)
 • Tablet jako nástroj v pedagogické praxi (iSen, 2016)
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii (iSen, 2016)
 • Využití tabletů na 1. stupni ZŠ u žáků se SPU a u žáků, jejichž mateřským jazykem není čj (iSen, 2016)
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS (iSen, 2016)
 • Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s pas se zaměřením na výměnné obrázkové systémy (Apla Praha, 2015)
 • Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 (Fosa Praha, Petr Eisner DiS., 2015)
 • Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (Fosa Praha, Petr Eisner DiS., 2015)

Odborné stáže:

 • Problematika sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením (ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., 2018)
 • Seznámení se službou Sociálně terapeutické dílny (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., 2018)

Konference, semináře:

 • Kazuistický seminář pro rodiny dětí, které se účastnily intervenčního programu O.T.A. u dětí s PAS raného věku (CTA, 2018)
 • Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference – pestrá diagnóza, nečernobílá řešení (NAUTIS, 2017)
 • Inkluzivní vzdělávání v souvislosti zdravotního postižení – příklady dobré praxe (NRZP ČR, 2017)
 • Sdílíme iSen – využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci (24U – iSen, 2013)
Praxe:  
od 2015

Auticentrum, o.p.s.

2017

Církevní mateřská škola, České Budějovice - praxe ve třídě s dětmi se specifickými potřebami k učení

2014

Autisté jihu, spolek

Přednášková činnost:

 • „Autismus? To zvládneme…“, přednáška (Jihočeská vědecká knihovna, 2018)
 • Specifika při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (ZŠ Bezdrevská, České Budějovice – přednáška pro učitele, 2017)

Poradna sexuality:

 • Vyškolená jako tzv. sexuální důvěrnice pro klienty s autismem v rámci dotačního projektu „Sexuální výchova osob s autismem“, Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2016)