ZSF JU

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Auticentrem, o.p.s. a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi poznat klienty s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. 

V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi každoročně řádově desítka studentů. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru pod dohledem sociální pracovnice a odborných pracovníků. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při osvětových akcích. 

ZSFJU