Venkovní hřiště v Auticentru

Venkovní hřiště v Auticentru bylo díky poskytnuté mimořádné dotaci úspěšně vybudováno. Byl zakoupen kolotoč s minikruhem a fitness zařízení na procvičování chůze. Klienti s PAS tak mají možnost vykonávat pohybovou činnost přímo na zahradě v Auticentru, protože většina z nich není schopna vykonávat tuto činnost na veřejnosti, mají potíže s orientací v prostoru, s motorikou, nerozumí slovním pokynům, bojí se cizích lidí, hluku, sebepoškozují se, či napadají ostatní. Z těchto důvodů je pro některé z nich obtížné pobývat na veřejném hřišti. Hřiště na zahradě v Auticentru klienti zná, cítí se na něm bezpečně. Vybudováním hřiště je možné u klientů s PAS rozvíjet řízenou pohybovou činnost pod dohledem odborného pracovníka.

Hřiště mohou děti s PAS a jejich rodiny navštěvovat i o víkendech, rodinám dětí s PAS je přístupné i v jiné dny, kdy není využíváno v rámci sociální služby. Rodiny ho také využívají jako cíl svých vycházek a setkávají se zde i s ostatními rodinami.

Projekt byl realizován v rámci dotace statutárního města České Budějovice v roce 2018.