Příměstské tábory 2018

Termíny:

  • 9. - 13. 7.     kapacita 6 klientů
  • 16. - 20. 7.   kapacita 6 klientů
  • 23. - 26. 7.   kapacita 6 klientů
  • 30. 7. - 3. 8. kapacita 6 klientů
  • 6. - 10. 8.     kapacita 6 klientů
  • 27. - 31. 8.   kapacita 6 klientů

Příměstské tábory probíhají v čase od 8:00 do 16:00 hodin. 

V rámci sociálně aktivizační služby jsou aktivity poskytovány bezplatně.

Pokud neprobíhají aktivity, je služba zpoplatněna částkou 60 Kč/h. 

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. výlety, procházky, bojové hry, kino, pohybové aktivity, výtvarné činnosti a mnoho dalších.

Asistenti, kteří nám s týdenními programy pomáhají, mají každý na starost jednoho klienta.

V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.

Jak si klienti příměstské aktivity užívají můžete vidět zde.