Prázdninové aktivity v Auticentru

Prázdniny jsou v plném proudu! Bohužel toto období je pro většinu našich klientů velmi náročné, neboť během prázdnin se jim naprosto změní denní režim a rodina se ocitá pod větším tlakem z celodenní péče než během školního roku.

Proto jsme se rozhodli vyjít našim klientům vstříc a připravili pro ně v Auticentru na prázdniny celkem 6 ucelených týdenních programů podobných příměstským táborům (termíny táborů). Jelikož se při nich potkají klienti různého věku a odlišné míry poruchy autistického spektra, není to mnohdy, pro personál ani klienty samotné, jednoduché.

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. výlety, procházky, bojové hry, kino, pohybové aktivity, výtvarné činnosti a mnoho dalších. Asistenti, kteří nám s týdenními programy pomáhají, mají vždy každý na starost jednoho klienta. V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.


Výroba zážitkového deníku


Držte nám palce, ať to i letos zvládneme!