Praktická edukace v oblasti péče o osobu s autismem

V rámci projektu je realizováno 5 workshopů pro osoby pečující o osobu s autismem zaměřených na videomodeling. Pod vedením odborného pracovníka Auticentra se pečující osoby seznámí s tím, jak využít video pro rozvoj dovedností u svého dítěte s autismem v oblasti sociální interakce a komunikace (pozdravení, prosba o pomoc, rozhovor), rozvoj hry kolektivní a pohybové hry, sebeobslužné a praktické dovednosti (mytí rukou, oblékání, příprava svačiny, pracovní postupy). Při praktické části si pečující osoby vyzkoušejí samy video návody natočit. Supervizor projektu Mgr.Romana Straussová, Ph.D., z Centra terapie autismu. 

Projekt je realizován v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2018.