Představujeme Metodu O.T.A. v Auticentru

"Jak můžeme pomoci dítěti, u kterého je vysloveno podezření na autismus nebo již tuto diagnózu má?"

Rodič malého dítěte, kterému pediatr z důvodu podezření na poruchu autistického spektra  doporučil obrátit se na odborníky, nemá v současné době mnoho  na výběr. Terapeuti pro děti s autismem chybí a kvalitních služeb je jak šafránu ...

V Auticentru pracujeme s malými dětmi prostřednictvím metody O.T.A. (Open Therapy of Autism), kterou kombinujeme s dalšími metodami práce opřenými o důkazy v praxi (evidence based practice).

Jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou usilujeme, je zapojení celé rodiny do práce s dítětem s autismem. Zdánlivě jednoduché dovednosti jako např. sdílená radost, oční kontakt, ukazování, komunikace, sdílená pozornost s další osobou a rozpoznání a pochopení emocí, jak svých, tak druhých, které dítě s autismem nezvládá, se může naučit pomocí speciálních metod práce.

Pokud u dítěte s autismem nedojde k včasné intervenci, prohlubuje se frustrace dítěte z neschopnosti domluvit se, sdělit své potřeby, to, jak se cítí a neporozumění světu kolem sebe. Afekty, agrese vůči sobě a ostatním se tak mohou prohlubovat.

Pracovníci Auticentra usilují o to, aby dovednosti získané v rámci terapie dokázalo dítě s autismem a jeho rodina přenést i do domácího prostředí, školy a jinam, kde tráví svůj volný čas.