Muzikohrátky

Odborní pracovníci: Bc. Veronika Wohnigová, Bc. Klára Paukovičová

Mnoho dětí s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo. Děti se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. U některých dětí je při této aktivitě využíván vizuální doprovod – malované písničky, tematické obrázky. Během muzikoterapie se děti zapojují do činnosti zpěvem, hrou s tělem nebo na různé hudební a perkusní nástroje.

Lektor střídá hru na různé hudební nástroje a aktivity doprovází zpěvem doplněným např. pohybovými aktivitami či relaxací. Využíváno je také poslechu hudby. Práce s dětmi s PAS je velmi náročná a je potřeba individuálního přístupu, díky kterému dochází k rozvoji soustředění, komunikace a navazování adekvátních sociálních vztahů.

Cílem je vytvořit podnětné prostředí pro koncentraci a vnímání dětí s autismem, navodit příjemnou atmosféru a uvolnění dětí.