Logopedická prevence - komunikační dovednosti

Odborný pracovník: Bc. Madgaléna Nová

Vývoj dítěte s autismem je velmi nerovnoměrný a u každého individuálníRozvíjení jednotlivých schopností a dovedností dítěte s autismem je třeba cvičit celkově nikoli izolovaně. Vždy je potřeba vycházet z toho, co dítě umí nejlépe.

Při rozvoji řeči a komunikace je u dítěte s autismem důležitý komplexní přístup.
Celková terapie musí zahrnovat rozvíjení:

  • Hrubé a jemné motoriky
  • Zrakového vnímání
  • Sluchového vnímání
  • Paměti a pozornosti
  • Myšlení
  • Orientace v čase a prostoru
  • Řeči