Feuersteinovo instrumentální obohacování

Tato metoda rozvíjí celou strukturu mentálních funkcí, zejména řeč, představivost, pozornost, soustředěnost, paměť, zrak, hmat, logické uvažování, komunikace, emoce, empatie, smyslové vnímání, schopnost učit se a nalézt chybu.

Zaměření pozornosti na tři zdroje učení:

 • osahat rukama 
 • nakreslit
 • vyhledat tvar

Témata této metody jsou:

Uspořádání bodů:

 • spojování bodů do určitých tvarů
 • nalézt pravidla
 • vizuální přenos
 • práce s chybou

Orientace v prostoru:

 • postavení dítětě v prostoru
 • rozvíjení slovní zásoby
 • zapamatování si určitých informací 

Rozpoznání emocí:

 • dekódovat výrazy
 • pocity člověka
 • porozumění sobě i ostatním 

Od empatie k činnosti:

 • co děláme, kde to děláme a proč to děláme
 • hledáme řešení určitých situací
 • co znamená „být empatický“ 

Od jednotky ke skupině:

 • pojem čísla 
 • manipulovat s čísly 

Porovnej a odhal absurdity:

 • nalézt nesrovnalosti
 • porozumět absurditě
 • popisovat událost, věc, předmět
 • opravit chybu