Finanční podpora

Podpořit nás můžete jednorázovým nebo opakovaným darem v libovolné částce.
Nejlepším způsobem, jak podpořit naši činnost, je stát se pravidelným dárcem. Díky této pravidelné podpoře se mohou naši klienti spolehnout na stabilní pracovní tým, a my můžeme lépe plánovat naše aktivity a být více finančně nezávislými na nestabilních dotacích a grantech. 
 
•    Sbírkový účet (transparentní):  223830888/0600 (MONETA Money Bank, a. s. (pobočka Jírovcova 1863/1, 370 21 České Budějovice)

•    Bankovní účet: 216001766/0600 (Účet je vedený u MONETA Money Bank, a. s. (pobočka Jírovcova 1863/1, 370 21 České Budějovice)

Rádi s Vámi dojednáme konkrétní využití finančního daru nebo případné podmínky partnerství s naší organizací. Pokud bude chtít, můžeme Vám vystavit darovací smlouvu a/nebo potvrzení pro daňové účely, které uplatníte v daňovém přiznání nebo ve vaší mzdové účtárně. 
Podpořit nás můžete také finančním příspěvkem do pokladničky na našich osvětových akcích, např. charitativním Modrém běhu ve Stromovce, výstavách, přednáškách, dnech otevřených dveří.  

Velkou pomocí pro Auticentrum, o.p.s. by bylo také uspořádání fundraisingové akce na podporu jeho činnosti.

Materiální podpora

Uvítáme pomoc v jakékoliv podobě, pokud byste se rozhodli pro věcný dar, budeme rádi za poskytnutí:

•    Pomůcek - výtvarných (např. papíry, čtvrtky, pastelky, tempery, vodovky, bloky, křídy, barvy apod.), speciálních (např. vkládačky, elektronické hračky, svítící hračky a jiné), hraček (stavebnice, puzzle, autíčka, skládačky, hry apod.)
•    Obrázkových knížek, leporel
•    Hygienických prostředků (např. mycí a prací prostředky, vlhčené ubrousky, papírové ubrousky a kapesníky, utěrky, toaletní papír), 
•    Techniky k výrobě pomůcek – laminovačka, PC, notebook, digitální fotoaparát, řezačka na papír, plotter. 
•    Kancelářského materiálu – papíry do tiskárny, fotografický papír, tonery, propisky, zvýrazňovače, tužky, šanony, desky, euroobaly, laminovací fólie apod. 
•    Elektrických spotřebičů - např. rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba apod.
•    Potravin – nápoje, šťávy, sladkosti, bezlepkové potraviny
•    Ostatní – odměny pro klienty (např. upomínkové předměty, různé dárkové předměty, firemní a propagační předměty)
•    Služeb – opravy pomůcek, zařízení, elektroniky, budov, úklid zahrady, poskytnutí odborných znalostí např. PR, IT služby, marketing, poradenství v sociálních službách, supervizní činnosti.

Dobrovolnictví

Jako dobrovolník nám můžete pomoci při aktivizačních činnostech s klienty nebo při osvětových a fundraisingových akcích.
Za pomoc dobrovolníka budeme rádi také v oblasti IT, komunikace a PR, grafické práce nebo fundraisingu. 

Zakoupení osvětového trička 

Podpořit Auticentrum, o.p.s. a zároveň pomoci s osvětou můžete zakoupením „AUTITRIČKA“ s potiskem s motivy autismu a logem naší organizace. 
Trička lze objednat emailem:auticentrum@centrum.cz nebo přes mobilní číslo: 702 160 736

Získané finance slouží na úhradu nákladů spojených s provozem organizace (nájemné, energie, vodné – stočné, odborná školení zaměstnanců, kancelářské potřeby, pořízení pomůcek). Bez Vaší podpory by nebylo možné poskytovat sociální služby pro lidi s autismem v takové kvalitě a rozsahu, jaký potřebují. Moc Vám děkujeme za pochopení a pomoc.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Urbanová, ředitelka, mob. 777 328 211
Jitka Svátková, administrativní pracovník, mob. 606 046 118 
Email: auticentrum@centrum.cz


Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění
Fyzické osoby:
od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
Právnické osoby:
od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)