Městská charita České Budějovice

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Auticentrem, o.p.s. a Městskou charitou České Budějovice využíváme službu osobní asistence poskytovanou Městskou charitou ČB.

Osobní asistenci využíváme zejména při převodech klientů do Auticentra ze školy, z domova nebo z jiného zařízení. Asistenti - muži Městské charity ČB pomáhají klientům Auticentra i v rámci odlehčovacích pobytů, kdy je zapotřebí pro určitou aktivitu muže (např. při vstupu na plovárnu do mužské šatny).

Asistenti z Městské charity absolvují v Auticentru speciální školení a jsou seznámeni individuálně s režimem a způsobem komunikace klienta s autismem, kterému osobní asistenci zajišťují.