Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

web: http://centrumssp.jcu.cz/

JČU

Sídlo:

Studentská 1824/27
(budova Studentského klubu)

tel.: 389 036 026
e-mail: centrum-ssp@jcu.cz

Kontakt:

Mgr. Zdeněk Toušek
e-mail: tousekz@jcu.cz
tel.: 723 014 012

 • vedoucí centra
 • informace pro uchazeče o studium
 • kontaktní pracovník pro nové zájemce o poskytování služeb

Osobní kontakt možný na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Cíl činnosti centra:

Hlavním cílem činnosti centra je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami a poskytnout jim podporu, aby mohli uplatnit svoje schopnosti, a to aniž by přitom docházelo ke snižování studijních nároků.

Poskytované služby

 • osobní asistence,
 • adaptace studijních materiálů,
 • nácvik studijních a pracovních strategií,
 • obsahový zápis,
 • diagnostika specifických poruch učení,
 • funkční diagnostika,
 • individuální výuka,
 • prostorová orientace,
 • studijní asistence,
 • simultánní přepis,
 • studijní poradenství,
 • organizační a administrativní opatření.

Zásady poskytování služeb a dalších podpůrných opatření

 • využití všech služeb a dalších podpůrných opatření je dobrovolné,
 • všechny služby jsou uchazečům, studentům a akademickým pracovníkům poskytovány zdarma,
 • poskytované služby a opatření zajišťují rovný přístup ke studiu všem uchazečům o studium a studentům,
 • služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků,
 • při poskytování služeb je důsledně respektována lidská důstojnost uchazečů o studium a studentů.