odlehčovací

Nové termíny odlehčovacích víkendů

Od letošního září rozšiřujeme termíny odlehčovacích víkendů v Auticentru na dva víkendy v měsíci.

Rodinám a jednotlivcům pečujícím o osobu s autismem tak umožníme nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí. Dočasné převzetí péče o dítě probíhá v akceptujícím a bezpečném prostředí pod vedením odborníků.

Aktuální termíny naleznete zde.

Stránky