Školení pro asistenty v sociálních službách pro osoby s PAS

  • Chcete pomáhat s kvalitními službami pro lidi s autismem?

  • Rádi byste se zapojili do našeho týmu asistentů?

  • Rádi byste se zdokonalili ve svých praktických dovednostech v péči o lidi s autismem?

>Tak tohle školení je určeno právě pro Vás!<


Školení povede terapeutka metody O.T.A. Bc. Veronika Wohnigová.

Kdy: sobota 9.2.2019 od 9:00 h - 15:00 h (přestávka na oběd 11:30 - 12:30)

Kde: Auticentrum o.p.s., Plzeňská 2219/44 

Drobné občerstvení zajištěno.

Školení je bezplatné.


Pokud chceme pomoci lidem s autismem a podpořit je, musíme porozumět jejich chování a jinému způsobu vnímání okolního světa.

Školení má za cíl přiblížit účastníkům myšlení lidí s autismem a nápadnosti v jejich chování. Na základě příkladů z praxe a videoukázek budou jednotlivé případy práce s klienty vysvětleny blíže.

Účastníci se dozvědí, jak by měla probíhat správná komunikace s klientem a jaké metody práce, které umožní zlepšit spolupráci s klientem, mohou využít. Bude vysvětlena metoda video modelingu a závěrem si jí účastníci budou moci sami vyzkoušet

Adventní trhy s JCI South Bohemia

Díky "šéfkuchaři" panu Miroslavovi Rysovi, jeho manželce Majce, dalším členům JCI South Bohemia a všem ostatním, kteří si zakoupili na Adventních trzích v Budějovicích u nás ve stánku polévku, punč a vánoční výrobky, se podařilo přispět do sbírky na automobil pro klienty s autismem celkovou částkou ve výši 46.213,- Kč.

Jelikož sbírka na automobil stále běží, uvítáme jakýkoliv příspěvek zaslaný na transparentní sbírkový účet č. 223830888/0600 uvedený na této webové stránce. 

Potřebujeme nové auto, pomůžete?

Pomáháme lidem s autismem již bezmála čtyři roky. Za tu dobu služeb centra využilo více než sto klientů, kteří se za pomoci odborníků, asistentů a dobrovolníků učí komunikovat a fungovat v běžném životě. V jejich práci jim pomáhá kromě speciálních pomůcek také automobil

Ten současný, který má za sebou více jak dvacet let provozu, již bohužel dosluhuje.

Automobil nutně potřebujeme pro zajištění odlehčovacích pobytů, kdy se snažíme klienty brát co nejvíce do běžného prostředí. Na různé výlety, procházky, ale i sportovní a kulturní aktivity.


Pokud jedete někam s klientem s autismem, je to velice náročné. Někteří klienti nezvládají autobus s cizími lidmi, jiní se v půlce cesty rozmyslí a chtějí zpět, pro některé je třeba mít s sebou převlečení a další pomůcky. A pokud jdete pěšky s více klienty najednou, umíte si asi představit, že to není jen tak. Proto je pro nás automobil naprosto nezbytnou věcí.

Uvítáme jakýkoli finanční příspěvek na nákup nového automobilu, přispět můžete na náš transparentní sbírkový účet č. 223830888 / 0600.

Za podporu Auticentra velice děkujeme panu Františku Gaierovi ze společnosti Autodoprava Gaier Prachatice.

Představujeme Metodu O.T.A. v Auticentru

"Jak můžeme pomoci dítěti, u kterého je vysloveno podezření na autismus nebo již tuto diagnózu má?"

Rodič malého dítěte, kterému pediatr z důvodu podezření na poruchu autistického spektra  doporučil obrátit se na odborníky, nemá v současné době mnoho  na výběr. Terapeuti pro děti s autismem chybí a kvalitních služeb je jak šafránu ...

V Auticentru pracujeme s malými dětmi prostřednictvím metody O.T.A. (Open Therapy of Autism), kterou kombinujeme s dalšími metodami práce opřenými o důkazy v praxi (evidence based practice).

Jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou usilujeme, je zapojení celé rodiny do práce s dítětem s autismem. Zdánlivě jednoduché dovednosti jako např. sdílená radost, oční kontakt, ukazování, komunikace, sdílená pozornost s další osobou a rozpoznání a pochopení emocí, jak svých, tak druhých, které dítě s autismem nezvládá, se může naučit pomocí speciálních metod práce.

Pokud u dítěte s autismem nedojde k včasné intervenci, prohlubuje se frustrace dítěte z neschopnosti domluvit se, sdělit své potřeby, to, jak se cítí a neporozumění světu kolem sebe. Afekty, agrese vůči sobě a ostatním se tak mohou prohlubovat.

Pracovníci Auticentra usilují o to, aby dovednosti získané v rámci terapie dokázalo dítě s autismem a jeho rodina přenést i do domácího prostředí, školy a jinam, kde tráví svůj volný čas.

Stránky